Reviews on the talk روان درمانی با الهام از ایین بهائئ، by Keyvan Geula

The following video is intended as a training video for Persian-speaking psychotherapists around the world who are interested in the Baha’i-inspired approach to psychotherapy and the harmony of science and religion in psychotherapy. A similar talk was presented at the 2017 ABS conference in Garden Grove, California.

I have asked my students of psychology to share their thoughts, views, and feelings in Persian with me helping me to be more on target in proving a series of video talks for them they could use, in the future.

 

The following are some of their comments.

Setareh my student writes:

ویدیو روان درمانی با الهام از آیین بهایی

ستاره فردوسیان

 

Introduction to Psychology – دپارتمان روانشناسی- موسسه آموزش عالی علمی

کیوان گیولا-Keyvan Geula

 

با مشاهده ی ویدئوی روان درمانی با الهام از آیین بهایی، دو موضوع برایم بیشتر قابل تأمل بود. موضوع اول، ضعف دیدگاه روان درمانی بدون توجه به حقیقت روحانی یا الهی و موضوع دوم نحوه ی تاثیر گذاری نفس روحانی بر تصمیمات و عملکرد هر انسان می باشد. در این صفحات به معرفی و بسط این دو موضوع پرداخته می شود.

 

موضوعی که مدت هاست ذهن من را درگیر کرده بود تطابق علم و دین مخصوصا بین رشته ی روانشناسی و دیانت بهایی بود. بیت العدل اعظم در کتاب زر و آتش صفحه ی 177 می فرمایند: ” روانشناسی هنوز علمی جوان و نارساست و به مرور ایام که روانشناسان بهایی بر اساس تعالیم حضرت بهاالله به مثل و نمونه ی حقیقی حیات انسانی دست یابند موفق به جهش های بزرگ در سبیل پیشرفت این علم شده و به تخفیف و تسکین مصائب و آلام بشر کمک شایان و موثری خواهند نمود.”. به نظر من نیز همینطور می باشد و جوان بودن علم روانشناسی سبب می شود که گاهی نسبت به انسان دیدگاهی کاملا مادی و پست اعمال شود و راه های درمانی ای ارائه گردد که کامل نیست و در آن به تمام ابعاد وجودی انسان توجه نمی شود. حتی در این روش ها درمانگر آنقدر به نفس مادی می پردازد که از توجه به نفس روحانی باز می ماند و قطعا صدماتی بر نفس روحانی ایجاد می گردد.

 

با مشاهده ی ویدیوی روان درمانی با الهام از آیین بهایی، متوجه شدم که چرا برخی از روانشناسان تجویز هایی می کنند که بر اساس فرایند تفکر من، منطقی و کامل نیست. ما در دیانت بهایی آموخته ایم که انسان دو حقیقت دارد. یکی نفس حیوانی و دیگری نفس روحانی که برای زندگی کردن باید به هر دو حقیقت توجه شود. با توجه به ویدیویی که مشاهده کردم دریافتم، دلیل اینکه من معتقدم برخی از درمان ها منطقی نیست و ماهیت انسان را پست تلقی می کند بر گرفته از ذهن و تفکر من است. ذهن و تفکر من با فرایند ها و تعالیم و آثار بهایی شکل گرفته و معتقد هستم که انسان دو حقیقت دارد و باید به هر دو توجه کند ولی برخی از روانشناسان از نفس روحانی آگاهی ندارند و با عدم آگاهی نسبت به این موضوع، غیر طبیعی نیست که نظریات و همچنین اعمالی انجام دهند که به بی توجهی به نفس روحانی منجر شود.

 

اینکه بدانیم چرا برخی از روانشناسان اینگونه رفتار و تجویز می کنند به نقش ما در بهبود این وضعیت کمک می کند زیرا می توانیم دیدگاه های دیانت بهایی را با آن ها به اشتراک بگذاریم و وجهی جدید از انسان، نیاز های آن و همچنین درمان را برای آن ها واضح نماییم.

 

مقوله ی دومی که در ویدیو توجه من را جلب کرد، این سوال است که تصمیم های انسان از کدام یک از دو حقیقت وجود بشر گرفته می شود؟ در این ویدیو هر آنچه برای انسان اتفاق می افتد، فکر می کند، حس می کند، آرزو می کند و انجام می دهد، در نمادی ستاره ای شکل که 5 پر دارد نشان داده شده است. با توجه به این ویدیو یاد گرفتم که همه چیز به نحوه ی تفکر افراد مربوط است و اینکه هر کس چطور فکر می کند ریشه ای در دین و اعتقاد وی دارد و البته موضوع قابل تامل این است که ما توانایی و اختیار آن را داریم که نحوه ی تفکر را به هر کدام از حقیقت هایی که میخواهیم واگذار کنیم؛ در چنین حالتی، احساسات، آمال و اعمال متفاوتی ارائه خواهد شد.

 

در این خصوص متوجه شدم که اگر قرار است با کسی گفتگویی آغاز کنیم و البته تاثیراتی بر افکارش بگذاریم می بایست رضایتش را جلب کنیم. باید او را دوست بداریم و او نیز گفتگو با ما را بپذیرد و هیچ اجباری در کار نباشد تا تاثیرات مثبتی گذاشته شود. بشریت امروز دیگر با زور و اجبار نمی تواند چیزی برا بپذیرد حتی خداوند نیز به اجبار عشق بندگانش را نمی خواهد و وظیفه ی والدین است که عشق واقعی به حق را در قلب فرزندانشان بکارند؛ در چنین صورتی انسان می تواند قوی باشد و بر حق تکیه کند و از مسیر تعالی دور نشود. به نظر من اساس تعلیم و تربیت بهایی نیز چنین است و والدین قلب فرزندانشان را سرشار از عشق الهی می کنند و در اکثر اوقات فرزندان متناسب با موقعیت، با توجه به افکاری که بر گرفته از آثار الهی است احساسات، آرزو ها و اعمالی از خود ظاهر می سازند.

 

بهاییان کل دنیا، عشق حق و حضرت بهاالله را در قلب خویش دارند و همواره از آن محافظت می کنند و به آبیاری آن مشغولند. این موضوع من را به یاد احبای ایران انداخت. احبای ایران با صدمات و مشقاتی که در راه اعتقاد و فکر خویش متحمل می شوند، اغلب مسرورند. آن ها این صدمات را با جان و دل پذیرا هستند زیرا آینده ای روشن را در انتظار ایران و ایرانیان می بینند. آن ها دیدگاهی متفاوت از بلایا دارند و حتی در دعا و مناجات از خداوند بلایا را طلب می کنند. اکثر هموطنان ایرانی، از استقامت احبای ایران شگفت زده هستند و می گویند ما اگر به جای شما بودیم قطعا از این سرزمین خارج می شدیم و یا نمی گفتیم که بهایی هستیم. اما تفاوت دیدگاه از کجا نشات می گیرد؟ درست است این تفاوت برگرفته از دین و اعتقاد بهاییان است. در آیین بهایی آینده ای روشن برای ایران وعده داده شده است؛ همچنین در خصوص ایجاد چنین آینده ای، مسئولیت هایی بر عهده ی این جامعه نهاده شده است. این پس زمینه ی فکری به آن ها احساس مسئولیت و افتخار می دهد که صفحاتی از تاریخ را رقم بزنند و همچنین آرزویشان احیای قلوب و استقامت سازنده باشد. در چنین صورتی آن ها با جان و دل می کوشند تا در احیای روحانی سرزمین شان نقشی ایفا نمایند. آن ها این اختیار را دارند که تصمیماتشان را بر اساس هر کدام از دو حقیقت وجودی شان اتخاذ کنند ولی عشق به حق از انسان در برابر افکار و آرزو های نفس حیوانی محافظت میکند.

 

با توجه به کل ویدیو متوجه شدم که برای اینکه افراد احساس، آرزو و عملکردی متناسب با حقیقت روحانی داشته باشند باید افکاری روحانی و متناسب با تعالیم امر الهی برایشان شکل گیرد و نقش والدین و معلمین در این روند بسیار حائز اهمیت است چرا که عشق الهی می تواند مانند قلعه ای محکم افراد را از خطرات نفس حیوانی و مادی گرایی حفظ نماید و جاذب تاییدات الهی و تقویت قوای روحانی افراد شود. حال که بنده از این موارد آگاهی یافتم، خودم را مسئول می دانم که در زندگی شخصی و همچنین در خدمات جامعه سازی از آن ها بهره گیرم.

A licensed Marriage and Family Therapist for over 20 years, specializes in using the Bahá’í Teachings to identify theories, techniques, and approaches that produce the best results for her clients. She is the founder and executive director of the Center for Global Integrated Education, a non-profit Bahá’í-inspired educational organization.

RELATED POSTS

Copyright © 2022 CGIE – All Right Reserved || Website developed with ♥ by Sahoriar.
Share via
Copy link